Breaking News

Học tiếng Thuỵ Điển - Bài đọc hiểu 1

 BÀI ĐỌC HIỂU TIẾNG THỤY ĐIỂN - 1

Nick är en bokförare men älskar att laga mat. Han bor i London men vill byta jobb och öppna en svensk restaurang. Även Charlotte, Nicks flickvän, är i affärsbranchen.

Nick talar med Charlotte om att flytta till Sverige.

“Jag måste lära mig svenska och jag vill gå på en kurs i svensk matlagning.”

Charlotte vill bara gifta sig, köpa hus och få barn, hon vill ha en familj. Hon vill absolut inte vänta sex månader.

“Nick, om du åker till Sverige är det slut mellan oss!”

Nick là một kế toán nhưng yêu thích nấu ăn. Anh ấy sống ở London nhưng muốn thay đổi công việc và mở một nhà hàng Thụy Điển. Charlotte, bạn gái của Nick, cũng đang kinh doanh. 

Nick nói chuyện với Charlotte về việc chuyển đến Thụy Điển.

"Tôi phải học tiếng Thụy Điển và tôi muốn tham gia một khóa học nấu ăn Thụy Điển."

Charlotte chỉ muốn kết hôn, mua nhà và có con, cô ấy muốn có một gia đình. Cô ấy hoàn toàn không muốn đợi sáu tháng nữa.

"Nick, nếu anh đến Thụy Điển, chuyện giữa chúng ta kết thúc!"

Ordlista (Từ vựng):

bokförare = kế toán

affärsbranchen= lĩnh vực kinh doanh

gifta sig= kết hôn

byta jobb= thay đổi công việc

Es.1 Rätt eller fel (đúng hay sai)?

1) Nick jobbar i en italiensk restaurang

2) Han vill flytta till Sverige

3) Han pratar flytande svenska

4) Charlotte är glad att flytta till Sverige

5) Charlotte vill ha barn

📱09088 90881